Оперативний контур прикладного рішення “BAS ERP”

Ціна: 3 590,00

Очистити

Цілі курсу:

 • вивчити основні фукціональні можливості прикладного рішення “BAS ERP”;
 • набути цілісне та правильне розуміння базових принципів фукціонування та взаємозв’язку елементів прикладного рішення;
 • набути і закріпити базові навичкс роботи з функціоналом прикладного рішення. 

Аудиторія курсу:

Цей курс призначений для навчання будь-яких категорій користувачів:

 • співробітників підприємств, які є кінцевими користувачами продукту “BAS ERP”;
 • фахівців фірм, які займаються або планують займатися впровадженням інофрмаційних систем на базі продукту “BAS ERP”.

 

Основною метою курсу є освоєння технології роботи з функціоналом, який використовується для автоматизації управлінського обліку підприємства в програмі “BAS ERP”. В межах курсу розглядається функціонал усіх підсистем з боку обліку активів і пасивів підприємства, доходів та витрат, та формування фінансового результату.  

В процесі роботи слухач:

 • знайомиться з основними об’єктами конфігурації щодо планування, оперативного обліку та аналізу господарської діяльності, та їхнім призначенням. Набуває навички знаходити їх в інтерфейсі й використовувати в процесі роботи. 
 • набуває розуміння щодо взаємозв’язків між підсистемами типового рішення;
 • освоює технологію планування, що реалізована в прикладному рішенні. Вчиться використовувати механізми формування планових показників в межах технології планування;
 • освоює технологію планування руху грошових коштів;
 • знайомиться з принципами введення початкових залишків активів і пасивів підприємства для цілей управлінського обліку;
 • освоює порядок введення номативно-довідкової інформації, яка потрібна для обліку доходів, витрат, грошових коштів та інших активів і пасивів;
 • знайомиться з принципами розподілу доходів і витрат за напрямками діяльності та формування фінансових результатів;
 • знайомиться з принципами формування і аналізу цільових показників для аналізу господарської діяльності підприємства;
 • набуває навички щодо аналізу облікової інформації за допомогою звітів, що настроюються.

Програма курсу

1.Загальна частина

 • Призначення типового рішення
 • Види обліку
 • Старт системи
 • Партнери і контрагенти
 • Номенклатура запасів і послуг
 • Введення початкових залишків

2. Управління торгівельною діяльністю

 • Можливості підсистеми
 • Параметри обліку
 • Принципи обліку
 • Реалізація товарів
 • Надходження ТМЦ
 • Складські операції
 • Звітність підсистеми

3. Розрахунки з продажів-купівель

 • Можливості підсистеми
 • Параметри обліку
 • Довідкова інформація
 • Розрахунки з постачальниками і клієнтами
 • Звітність підсистеми

4. Управління грошовими коштами

 • Можливості підсистеми
 • Параметри обліку
 • Довідкова інформація
 • Казначейство
 • Безготівкові кошти
 • Готівка
 • Звітність щодо грошових коштів
 • Кошти у підзвітних осіб

5. Облік доходів і витрат. Результати діяльності

 • Можливості підсистеми
 • Параметри обліку
 • Довідкова інформація
 • Доходи і витрати
 • Облік інших активів і пасивів
 • Закриття місяця
 • Управлінська фінансова звітність
 • Контроль і аналіз господарської діяльності

7. Тренінг

8. Практикум

Вартість курсу: 3590 грн.

Тривалість курсу: 3 дні.