Оперативний контур прикладного рішення «BAS ERP»

Ціна: 3 590,00

Очистити

Цілі курсу


 • вивчити основні функціональні можливості прикладного рішення «BAS ERP»;
 • набути цілісне та правильне розуміння базових принципів функціонування та взаємозв’язку елементів прикладного рішення;
 • отримати та закріпити базові навички роботи з функціоналом програми.


Аудиторія курсу


Цей курс призначений для навчання будь-яких категорій користувачів:


 • співробітників підприємств, які є кінцевими користувачами продукту «BAS ERP»;
 • фахівців фірм, які займаються або планують займатися впровадженням інформаційних систем на базі програми «BAS ERP».


Основною метою курсу є освоєння технології роботи з функціоналом, який використовується для автоматизації управлінського обліку підприємства в програмі «BAS ERP». В межах курсу розглядається функціонал усіх підсистем з боку обліку активів і пасивів підприємства, доходів та витрат, та формування фінансового результату.

Основні теми вивчення

В процесі роботи слухач:

 • Знайомиться з основними об’єктами конфігурації щодо планування, оперативного обліку та аналізу господарської діяльності, та їхнім призначенням. Набуває навички знаходити їх в інтерфейсі й використовувати в процесі роботи.
 • Набуває розуміння щодо взаємозв’язків між підсистемами типового рішення.
 • Освоює технологію планування, що реалізована в прикладному рішенні. Вчиться використовувати механізми формування планових показників в межах технології планування.
 • Освоює технологію планування руху грошових коштів.
 • Знайомиться з принципами введення початкових залишків активів і пасивів підприємства для цілей управлінського обліку.
 • Освоює порядок введення нормативно-довідкової інформації, яка потрібна для обліку доходів, витрат, грошових коштів та інших активів і пасивів.
 • Знайомиться з принципами розподілу доходів і витрат за напрямками діяльності та формування фінансових результатів.
 • Знайомиться з принципами формування та аналізу цільових показників для аналізу господарської діяльності підприємства.
 • Набуває навички щодо аналізу облікової інформації за допомогою звітів, що настроюються.

Програма курсу

Згорнути все | Розгорнути все

 1. Загальна частина
  1. Призначення типового рішення
  2. Види обліку
  3. Старт системи
  4. Партнери та контрагенти
  5. Номенклатура запасів і послуг
  6. Введення початкових залишків
 2. Управління торговельною діяльністю
  1. Можливості підсистеми
  2. Параметри обліку
  3. Принципи обліку
  4. Реалізація товарів
  5. Надходження ТМЦ
  6. Складські операції
  7. Звітність підсистеми
 3. Розрахунки з продажу-закупівель
  1. Можливості підсистеми
  2. Параметри обліку
  3. Довідкова інформація
  4. Розрахунки з постачальниками та клієнтами
  5. Звітність підсистеми
 4. Управління грошовими коштами
  1. Можливості підсистеми
  2. Параметри обліку
  3. Довідкова інформація
  4. Казначейство
  5. Безготівкові кошти
  6. Готівка
  7. Звітність щодо грошових коштів
  8. Кошти у підзвітних осіб
 5. Облік доходів і витрат. Результати діяльності
  1. Можливості підсистеми
  2. Параметри обліку
  3. Довідкова інформація
  4. Доходи та витрати
  5. Облік інших активів і пасивів
  6. Закриття місяця
  7. Управлінська фінансова звітність
  8. Контроль і аналіз господарської діяльності
 6. Тренінг
 7. Практикум

Тривалість курсу: 3 дні.