Оперативний контур прикладного рішення «BAS ERP»

Ціна: 3 590,00

Очистити

Цілі курсу

Основною метою курсу є освоєння технології роботи з функціоналом, який використовується для автоматизації управлінського обліку підприємства в програмі «BAS ERP». В межах курсу розглядається функціонал усіх підсистем з боку обліку активів і пасивів підприємства, доходів та витрат, та формування фінансового результату.

Проходження курсу надає змогу:

 • зрозуміти межи і призначення прикладного рішення;
 • впевнено використовувати інструментарій прикладного рішення;
 • знати і вміти застосовувати на практиці методики відображення в інформаційній базі стандартних господарських операцій – від реєстрації документів до
  формування підсумкової звітності;
 • контролювати стан критично важливих розділів обліку за допомогою звітів
  прикладного рішення;
 • коректно виправляти власні помилки обліку в інформаційній базі.

Аудиторія курсу

Цей курс призначений для навчання будь-яких категорій користувачів:

 • співробітників підприємств, які є кінцевими користувачами продукту «BAS ERP»;
 • фахівців фірм, які займаються або планують займатися впровадженням інформаційних систем на базі програми «BAS ERP».

Основні теми вивчення

 В процесі навчання слухачі:

 • набувають цілісного розуміння базових принципів функціонування та
  взаємозв’язку елементів і підсистем прикладного рішення “BAS ERP”;
 • вивчають головні функціональні можливості прикладного рішення “BAS ERP”;
 • набувають та закріплюють базові навички роботи з прикладним рішенням “BAS ERP”;
 • набувають правильного розуміння базових принципів та особливостей використання прикладного рішення “BAS ERP”, як інструменту, що вирішує такі задачі, як:
  • відображення господарських операцій в оперативному обліку;
  • контроль та аналіз результатів діяльності компанії
  • виписка власних і реєстрація отриманих первинних документів;
  • виконання регламентних облікових операцій;
  • реєстрація планованих операцій відвантаження та оплати.

Програма курсу

Згорнути все | Розгорнути все

 1. Знайомство з прикладним рішенням. Модель управлінського обліку в системі.
 2. Старт системи. Основні налаштування і довідники:
  1. Структура підприємства.
  2. Партнери і контрагенти.
  3. Номенклатура товарів і послуг.
  4. Партнери та контрагенти.
 3. Введення початкових залишків.
 4. Умови продажів:
  1. Оферти.
  2. Графіки оплат.
  3. Прайси і знижки.
 5. Управління продажами:
  1. Угоди.
  2. Комерційні пропозиції.
  3. Замовлення клієнтів.
 6. Оформлення, забезпечення і виконання замовлень клієнтів.
 7. Забезпечення потреб:
  1. НДІ.
  2. АРМи.
 8. Управління закупівлями:
  1. Формування замовлень постачальнику за потребами.
  2. Оформлення замовлень.
  3. Надходження товарів.
  4. Транспортно-заготівельні витрати.
  5. Опціональні господарські операції.яльності.
 9. Внутрішні складські операції з товарами:
  1. Переміщення.
  2. Збирання/розбирання.
  3. Використання у господарчої діяльності.
  4. Інвентаризація і корегування залишків.
  5. Облік ТМЦ в експлуатації.
 10. Розрахунки з продажів-купівель.
 11. Управління грошовими коштами:
  1. Планування рухів ГК.
  2. Платіжний календар.
  3. Відображення фактичних рухів ГК.
 12. Розрахунки з підзвітними особами.
 13. Визначення валового прибутку від основної діяльності.
 14. Інші доходи і витрати.
 15. Фінансовий результат за напрямами діяльності іта закриття періоду.
 16. Управлінська звітність.

Тривалість курсу: 3 дні.