Практикум: Бухгалтерський облік для початківців. Основні ділянки та методи їх обліку в BAS “Бухгалтерія”

Ціна: 4 990,00

Очистити

Мета курсу

  • придбати базові навички обліку та відображення господарських операцій підприємства;
  • сформувати цілісне розуміння базових принципів та методів бухгалтерського обліку “з нуля” до формування та первинного аналізу фінансових результатів діяльності підприємства;
  • засвоїти основні функціональні можливості програми  «BAS Бухгалтерія».

План курсу

1. Введення в курс бухгалтерського обліку. Основні засади, розуміння методу подвійного запису, план рахунків та його зв’язок з
балансом підприємства. (2 ак.год.)
2. Облік основних засобів, нематеріальних активів та МНМА. (2 ак.год.)
3. Облік запасів. (2 ак.год.)
4. Облік грошових коштів та взаєморозрахунків. (4 ак.год).
5. Загальне розуміння податків та зборів, принципи їх нарахування. Облік ПДВ. (2 ак.год.)
6. Облік заробітної плати та інших взаєморозрахунків з працівниками. (2 ак.год.)
7. Облік доходів та витрат. Загальне розуміння виробництва, прямих, розподілюваних та витрат поточного періода. (2-4 ак.год.)
8. Практичні заняття: формування журналу господарських операцій, формування бухгалтерських записів, формування
облікових регістрів та фінансового результату. (4-6 ак.год.)
9. Практичні заняття: на підставі сформованого журналу господарських операцій, перенесення даних до «BAS Бухгалтерія»,
шляхом введення первинних документів, проведення регламентних операцій та формування фінансового
результату (4-6 ак.год.)

Проходження курсу дозволить

  • мати загальне розуміння та основні засади бухгалтерського обліку, розуміння основних принципів та методів відображення
    господарських операцій;
  • знати і вміти застосовувати метод подвійного запису, коректно формувати проведення на рахунках бухгалтерського обліку;
  •  формувати основні регістри бухгалтерського обліку, контролювати залишки по рахункам;
  • мати загальне розуміння про принципи роботі в програмі «BAS Бухгалтерія» та вміти відображувати за допомогою програми основні господарські операції.

Тривалість курсу

Тривалість курсу 30 академічних годин (тривалість години 45 хв.), або 9 зайнять тривалістю відповідно до розкладу.

Час занять погоджується індівідуально, в залежності від побажань слухачів