Управлінський облік і планування в програмі «Управління Торгівельним Підприємством»

Ціна: 4 990,00

Очистити
Категорія:
Управлінський облік і планування в програмі «Управління Торгівельним Підприємством»
Методичні матеріали до курсу

Мета курсу

До цілей навчання на даному курсі можно віднести:

1. Вивчити функціонал програми «1С:Підприємство 8. Управління Торгівельним Підприємством».
2. Засвоїти базові принципи роботи та взаємодії елементів підсистеми типової конфгурації «Управління Торгівельним Підприємством».
3. Засвоїти базові принципи і особливості практичного застосування конфігурації «Управління Торгівельним Підприємством», для вирішення наступних задач:

 • відображення господарчих операцій;
 • виписки власних первісних і реєстрації вхідних документів;
 • аналізу облікової та управлінської інформації, яка накопичена в інформаційній базі.

Рекомендований початковий рівень компетенцій слухачів:

 • рівень досвідченого користувача ПК;
 • наявність знань в сфері обліку і планування торгівельних операцій;
 • наявність знань в сфері організації документообігу господарської діяльності підприємства;
 • знання і навички роботи з типовими рішеннями на базі платформи «1С:Підприємство 8».

План курсу

1.Вступ

2.Концепція прикладного рішення

3.Загальносистемні механізми і принципи

 • Види обліку
 • Підприємство
 • Користувачі
 • Інтерфейси
 • Налаштування системи
 • Документообіг
 • Хронологічні механізми
 • Початок роботи.

4. Облік запасів

 • Концепція підсистеми
 • Принципи обліку товарно-матеріальних цінностей
 • Нормативно-довідкова інформація
 • Загальні механізми товарних документів
 • Ціноутворення
 • Закупівля товарно-матеріальних цінностей
 • Продаж товарно-матеріальних цінностей
 • Складський облік товарно-матеріальних цінностей
 • Облік зворотньої тари
 • Комісійна торгівля
 • Роздрібна торгівля
 • Звітність підсистеми

5. Управління взаєморозрахунками з контрагентами

 • Концепція підсистеми
 • Основні принципи обліку взаєморозрахунків
 • Основна нормативно-довідкова інформація
 • Відображення господарських операцій, які впливають на взаєморозрахунки з контрагентами

6. Облік грошових засобів, облік операцій в іноземній валюті

 • Концепція підсистеми
 • Принципи і механізми реалізації
 • Облік руху безготівкових грошових засобів
 • Облік руху готівкових коштів
 • Облік операцій в іноземній валюті
 • Звітність підсистеми

7. Облік взаєморозрахунків з підзвітними особами

 • Принципи обліку
 • Відображення господарських операцій

8. Облік необоротних активів

 • Концепція підситеми
 • Підсистема «Малоцінні активи»
 • Підсистема «Нематеріальні активи»

9. Облік доходів і витрат

 • Принципи обліку доходів
 • Принципи обліку витрат
 • Процеси і господарчі операції
 • Облік витрат на оплату праці
 • Звітність по витратам

10. Облік виробничої діяльності

 • Концепція підсистеми
 • Відображення господарчих операцій обліку виробничої діяльності
 • Звітність підсистеми

11. Управління товарними запасами

 • Концепція підсистеми
 • Загальні принципи
 • Основні операції с замовленнями покупців
 • Основні операції із замовленнями постачальникам
 • Резервування і розміщення товарів
 • Облік внутрішніх замовлень
 • Інші операції с замовленнями
 • Звітність підсистеми

12. Оперативне планування руху грошових засобів

 • Концепція підсистеми
 • Планування надходження грошових засобів
 • Планування витрат грошових засобів
 • Звітність підсистеми

13. Об`ємне планування

 • Концепція підсистеми
 • Основні елементи підсистеми
 • Процес планування
 • Фіксація періодів планування
 • Звітність товарного планування
 • План руху грошових коштів

14. Об`ємно-календарне планування закупівель

 • Основні принципи
 • Формування потреб в товарах
 • Задоволення потреб
 • Планування закупівель по точці замовлення

15. Управління відносинами з покупцями і постачальниками

 • Концепція підсистеми
 • Управління контактами
 • Управління відносинами з покупцями
 • Аналіз роботи менеджерів

16. Управління відносинами з постачальниками

 • Концепція підсистеми
 • Управління контактами
 • Управління відносинами з покупцями
 • Аналіз роботи менеджерів
 • Управління відносинами з постачальниками

17. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства

 • Аналітична звітність по закупівлям і продажам
 • Зведена звітність

18. Сервісні механізми

 • Пошук даних
 • Групова обробка довідників і документів
 • Пошук і заміна дублів елементів довідників
 • Універсальний журнал документів
 • Зовнішні обробки

19. Практична частина

 • Основний практикум
 • Додатковий практикум
 • Тренінг

20. Підсумки

Тривалість курсу

Тривалість курсу становить 5 днів

Результати навчання

Мета курсу вважатиметься досягнутою, якщо після проходження курсу слухач:

 • навчиться використовувати функціонал програми для рішення задач управлінського обліку і планування;
 • отримає уявлення про можливості і обемеження програми “Управління Торговим Підприємством 8”.

Формат і тривалість курсу

Курс читається 5 днів з 10-00 до 17-00 з перервами на обід та каву.

По завершенню навчання слухачі отримають свідоцтво встановленого зразка.

Управлінський облік і планування в програмі «Управління Торгівельним Підприємством»
Свідоцтво слухача курсу