Ведення бухгалтерського та податкового обліку в програмі «Управління Торговим Підприємством» на платформі «1С:Підприємство 8»

Цена: 4 990,00

Курс: Ведення бухгалтерського та податкового обліку в програмі «Управління Торговим Підприємством» на платформі «1С:Підприємство 8»
Матеріали до курсу: Ведення бухгалтерського та податкового обліку в програмі «Управління Торговим Підприємством»

Мета курсу

Метою навчання на курсі є:

 • здобуття практичних навичок роботи з функціоналом типової конфігурації “Управління Торговим Підприємством”;
 • засвоєння базових  принципів роботи і взаємодії елементів і підсистем типової конфігурації “Управління Торговим Підприємством”
 • опанування базових функцій і особливостей застосування типової конфігурації “Управління Торговим Підприємством” для розв`язання наступних облікових задач:
  • відображення госп.операцій в бухгалтерському і податковому обліку;
  • формування власних первинних і реєстрація вхідних документів;
  • виконання регламентних облікових операцій;
  • формування регламентної звітності.

Вимоги до початкового рівня компетенції слухачів

 • рівень досвідченого користувача ПК;
 • наявність знань в сфері бухгалтерського та податкового обліку, організації документообігу господарської діяльності підприємства;
 • знання і навички роботи з типовими конфігураціями на платформі “1С:Підприємство 8”.

План курсу

1. Вступна частина

2. Концепція прикладного рішення

3. Загальносистемні механізми і принципи конфігурації

 • Види обліку
 • Підприємство
 • Інтерфейси
 • Настроювання системи
 • Документообіг
 • Хронологічні механізми
 • Початок роботи

4. Облік запасів

 • Концепція
 • Принципи обліку ТМЦ
 • Нормативно-довідкова інформація
 • Загальні механізми товарних документів
 • Ціноутворення
 • Закупівля ТМЦ
 • Продаж ТМЦ
 • Складський облік ТМЦ
 • Комісійна торгівля
 • Роздрібна торгівля
 • Звітність підсистеми

5. Взаєморозрахунки з контрагентами

 • Основні принципи обліку взаєморозрахунків
 • Основна нормативно-довідкова інформація
 • Відображення господарських операцій, які впливають на взаєморозрахунки з контрагентами
 • Звітність підсистеми

6. Облік грошових коштів і розрахунків з підзвітними особами

 • Концепція підсистеми
 • Принципи і механізми реалізації
 • Облік руху безготівкових грошових коштів
 • Облік руху готівкових грошових коштів
 • Звітність по грошовим засобам
 • Тренінг
 • Основний практикум
 • Додатковий практикум

7. Облік ПДВ

 • Концепція підсистеми
 • Принципи і механізми обліку ПДВ
 • Особливості відображення поточних господарських операцій в податковому обліку
 • Засоби контролю облікових даних
 • Тренінг
 • Основний практикум
 • Додатковий практикум

8. Бухгалтерський і податковий облік доходів, витрат і прибутку

 • Загальні принципи і механізми бухгалтерського обліку доходів, витрат і прибутку
 • Загальні принципи і механізми податкового обліку доходів, витрат і прибутку
 • Особливості відображення операцій, які пов`язані з нарахуванням доходів, витрат і прибутку
 • Тренінг
 • Основний практикум
 • Додатковий практикум

9. Кадровий облік і розрахунок заробітної плати

 • Концепція і можливості підсистеми
 • Загальні принципи обліку і нормативно-довідкова інформація
 • Облік часу
 • Кадровий облік
 • Розрахунок заробітної плати
 • Виплати робітникам, розрахунки з бюджетом і фондами, звітність по НДФЛ
 • Моделювання нарахувань і стягнень
 • Тренінг
 • Основний практикум
 • Додатковий практикум

10. Облік необоротних активів і малоцінних та швидкозношуваних предметів

 • Концепція підсистеми
 • Загальні принципи обліку і нормативно-довідкова інформація
 • Підсистема “Основні засоби”
 • Підсистема “Малоцінні активи”
 • Підсистема “Нематеріальні активи”
 • Практикум

11. Регламент закриття періоду

 • Загальні принципи
 • Регламентні операції
 • Тренінг

12. Облік виробничої діяльності

 • Концепція підсистеми
 • Накопичення затрат виробничої діяльності
 • Облік виробничих випусків
 • Розрахунок собівартості
 • Звітність підсистеми
 • Облік операцій з давальницькою сировиною
 • Тренінг і практикум

13. Облік операцій в іноземній валюті

 • Загальні принципи і механізми
 • Взаєморозрахунки з контрагентами в іноземній валюті
 • Валютний “підзвіт”
 • Практикум

14. Роздрібна торгівля

 • Загальні принципи
 • Нормативно-довідкова інформація
 • Облік товарів в роздрібній торгівлі по цінам продажу
 • Облік в роздрібній торгівлі по цінам придбання
 • Облік сумової різниці
 • Використання банківських кредитів у роздрібній торгівлі
 • Звітність підсистеми
 • Практикум

15. Звітність і сервісні механізми

 • Вбудовані регламентовані звіти
 • Зовнішній сервіс здачі електронної звітності
 • Сервісні механізми

16. Введення залишків

 • Запаси
 • Грошові кошти
 • Доходи і витрати
 • Необоротні активи і капітальні інвестиції
 • Підсумки

Результати навчання

Мета курсу вважатиметься досягнутою, якщо після проходження курсу слухач:

 • навчиться використовувати  функціонал програми для рішення задач управлінського обліку і планування;
 • отримає уявлення про можливості і обемеження  програми “Управління Торговим Підприємством 8”.

Формат і тривалість курсу

Курс читається 5 днів з 10-00 до 17-00 з перервами на обід та каву.

По завершенню навчання слухачі отримають свідоцтво встановленого зразка.

Ведення бухгалтерського та податкового обліку в програмі «Управління Торговим Підприємством» на платформі «1С:Підприємство 8»
Свідоцтво про навчання на курсі.
Очистити
Артикул: Невідомо Категорія: