Застосування програми «BAS Комплексне Управління Підприємством»

Ціна: 4 990,00

Очистити
Категорії: , Позначка:

Курс рекомендований користувачам, які знайомі з методиками обліку і формування управлінської звітності у торгових підприємствах, та орієнтований на фахівців з продажу та постачання, торгових і складських працівників, менеджерів різного рівня, економістів та інших працівників, задіяних у торговій діяльності підприємства.

Цілі курсу

Метою проходження курсу «Застосування програми “BAS Комплексне Управління Підприємством”» є:

 • формування у слухачів цілісного і правильного розуміння основних принципів роботи та взаємозв’язків між основними підсистемами програми;
 • вивчення функціональних можливостей програми;
 • освоєння методик застосування програми як інструменту для управління господарською діяльністю підприємства;
 • придбання та закріплення у слухачів базових навичок роботи з основними функціональними можливостями програми.

Цільова аудиторія курсу

Для успішного засвоєння матеріалу курсу студенту, який планує пройти навчання, рекомендовані наступні компетенції:

 • впевнена робота з програмами лінійки «Business automation software»;
 • наявність необхідних знань в предметних областях;
 • навички роботи з персональним комп’ютером на рівні користувача.

Курс буде корисний для користувачів, які відповідають за ведення різних видів обліку на підприємстві та володіють навичками формування управлінської звітності торгових підприємств.

Програма навчання орієнтована на фахівців з продажу та постачання, працівників складу, менеджерів різних рівнів, економістів та інших працівників, зайнятих у торговельній діяльності підприємства.

План курсу

Згорнути все | Розгорнути все

 1. Старт системи
  1. Призначення типового рішення
  2. Стартові налаштування
  3. Підприємство та його структура
  4. Партнери та контрагенти
  5. Номенклатура товарів і послуг
  6. Практикум
 2. Управління продажами
  1. Вступна частина
  2. Оформлення умов продажів
  3. Довідкова інформація по клієнтах
  4. Відображення продажів у програмі
  5. Аналіз даних і звітність
  6. Практикум
 3. Забезпечення потреб і закупівля запасів
  1. Вступна частина
  2. Довідкова інформація
  3. Управління забезпеченням запасами
  4. Відображення закупівель у програмі
  5. Аналіз даних і звітність
  6. Практикум
 4. Внутрішні складські операції з товарами
  1. Вступна частина
  2. Внутрішній рух товарів
  3. Приймання та відвантаження товарів за ордерами
  4. Звірка та коригування залишків товарів на складах
  5. Контроль та аналіз даних
  6. Розміщення товарів на складі та розподіл по складських приміщеннях
  7. Практикум
 5. Виробництво
  1. Вступна частина
  2. Довідкові дані
  3. Оформлення виробничих операцій
  4. Облік операцій передачі сировини у перероблення
  5. Облік виробничих витрат і розрахунок собівартості виробництва
  6. Звітність
  7. Практикум
 6. Управління грошовими коштами
  1. Вступна частина
  2. Підготовка довідкових даних
  3. Операції з грошовими коштами
  4. Планування рухів грошових коштів
  5. Аналіз даних і звітність
  6. Практикум
 7. Взаєморозрахунки з партнерами
  1. Вступна частина
  2. Принципи обліку взаєморозрахунків з партнерами
  3. Інші операції розрахунків з партнерами
  4. Практикум
 8. Результати діяльності підприємства
  1. Вступна частина
  2. Визначення валового прибутку
  3. Інші доходи та витрати
  4. Фінансовий результат і закриття періоду
  5. Практикум
 9. Бухгалтерський облік
  1. Вступна частина
  2. Налаштування правил відображення документів в БО
  3. Бухгалтерські проводки
  4. Аналіз даних бухгалтерського обліку
  5. Практикум
 10. Облік необоротних активів
  1. Вступна частина
  2. Довідкові дані
  3. Облік капітальних інвестицій
  4. Введення в експлуатацію
  5. Облік поточних операцій
  6. Практикум
 11. Облік ПДВ
  1. Вступна частина
  2. Підготовка довідкових та нормативних даних
  3. Податковий кредит з ПДВ
  4. Податкові зобов’язання з ПДВ
  5. Облік номенклатури за податковими призначеннями
  6. Практикум
 12. Операції між власними організаціями
  1. Вступна частина
  2. Принципи обліку товарів організацій
  3. Відображення господарських операцій між організаціями
  4. Практикум
 13. Підведення підсумків

Результати навчання

Цілі курсу можна вважати досягнутими, якщо в результаті навчання слухач:

 • навчиться використовувати базовий функціонал програми для ведення обліку та планування діяльності підприємства;
 • отримає уявлення про основні можливості та обмеження програми «BAS Комплексне Управління Підприємством».

Тривалість навчання

Тривалість курсу – 40 академічних годин (5 робочих днів з 10-00 до 18-00).