Професійна робота в програмі «BAS Документообіг»

Ціна: 3 590,00

Очистити
Категорія:

Цілі курсу:

 • ознайомитися з функціоналом програми який буде корисним для комерційних підприємств;
 • навчитися ефективно застосовувати можливості програми “BAS Документообіг” у повсякденній роботі;
 • отримати загальне уявлення про налаштування і адміністрування програми.

Аудиторія курсу:
Курс орієнтований на користувачів і консультантів — всіх, хто бажає отримати практичні навички роботи з програмою “BAS Документообіг”.

BAS Документообіг — це універсальна система автоматизації документообігу, процесного обліку і спільної роботи. В програмі передбачено 13 великих функціональних блоків і більше 1000 інтерфейсів користувача.

Програма курсу

Наскрізний приклад спільної роботи

 • Легенда
 • Задачі наскрізного прикладу
 • Діючі особи наскрізного прикладу

Обробка вхідних документів

 • Картка вхідного документу
 • Застосування вбудованого поштового клієнта
 • Додавання вкладень у листи
 • Створення картки нового кореспондента
 • Нумератори
 • Реєстрація вхідного документу
 • Автоматична вбудова штрихкоду
 • Ручна вбудова штрихкоду
 • Збереження штрихкоду у файл
 • Додавання зовнішнього штрихкоду
 • Автоматична зміна штрихкоду при копіюванні картки документу
 • Друк штрихкоду
 • Пошук по штрихкоду
 • Сканування документу
 • Розпізнавання зображень
 • Типові процеси, закладені в програмі:
  • Розгляд
  • Виконання
  • Погодження
  • Затвердження
  • Реєстрація
  • Ознайомлення
  • Доручення
 • Резолюція в документах
 • Переадресація вхідних документів

Управління заходами

 • Перелік учасників
 • Програма заходу
 • Протокол заходу
 • Операції заходу
 • Бронювання кімнат для переговорів
 • Звіти по заходам

Облік по проектах

 • Картка проекту
 • План проекту
 • Виконання проектних задач
 • Облік трудовитрат
 • Звіти по проектам

Управління договорами

 • Життєвий цикл договору
 • Створення проекту договору з шаблону
 • Погодження, затвердження і виконання договору
 • Пролонгація, закриття договору

Підтримка паперового документообігу

 • Номенклатура справ
 • Справи і томи
 • Передача справ в архів
 • Журнал передачі
 • Контроль документів які передаються

Робота з внутрішніми документами

 • Внутрішні документи
 • Доступність полів внутрішніх документів в залежності від стану
 • Шаблони внутрішніх документів
 • Друк і вбудова реєстраційного штампу
 • Комплекти документів
 • Автоматичне заповнення учасників робочої групи
 • Права доступу до папок внутрішніх документів

Форум

 • Розділи форуму
 • Перелік тем і повідомлень
 • Повідомлення про надходження відповідей на форумі

Робота з календарем і облік робочого часу

 • Вигляд і налаштування календаря
 • Запис календаря
 • Друк календаря
 • Щоденний звіт співробітника
 • Хронометраж і відображення виконаних робіт по задачах
 • Звіт “Витрати часу”

Робота з вихідними документами

 • Вихідні документи
 • Історія листування
 • Шаблони вихідних документів

Зв`язки між документами

 • Типи зв`язків
 • Налаштування і встановлення зв`язків
 • Звіт по структурі зв`язків
 • Нумерація пов`язаних документів

Обробка звернень громадян

 • Особливості обліку звернень громадян
 • Аналіз роботи із зверненнями громадян

Категорізація даних

 • Активація механізму обліку по категоріям даних
 • Відображення і налаштування категорій
 • Встановлення категорій
 • Правила автоматичної категорізації даних

Процеси і задачі

 • Робота з процесами
 • Ієрархія ділових процесів документообігу
 • Персональна і рольова адресація задач
 • Інформування виконавців електронною поштою
 • Прийняття задач до виконання
 • Перенаправлення задач
 • Зупинка або переривання ділових процесів документообігу
 • Періодичні ділові процеси документообігу
 • Шаблони ділових процесів документообігу
 • Умови маршрутизації ділових процесів документообігу
 • Додаткові реквізити процесів і задач
 • Рішення питань виконання задач
 • Перенос термінів виконання
 • Права доступу до ділових процесів і задач

Робота із звітами

 • Формування звітів
 • Настроювання звітів
 • Розсилка звітів

Пошук документів і файлів

 • Швидкий пошук
 • Пошук по всім журналам документів
 • Збереження шаблону пошуку
 • Повнотекстовий пошук інформації

Облік відсутності співробітників

 • Створення запису про відсутність
 • Інформування про відсутність

Мобільний документообіг

 • Налаштування
 • Використання на платформі іOS і Android

Можливості спільного використання

 • Короткий огляд порядку інсталяції і налаштування програми
 • Робота програми “BAS Документообіг” через браузер і тонкий клієнт
 • Налаштування і робота в інтерфейсі “Таксі”
 • Порядок попереднього налаштування програми
 • Налаштування НДІ
 • Облік по організації
 • Види документів
 • Нумератори

Практична робота

 • Практична робота «Знайомство з функціональними можливостіми інтерфейсу “Таксі”

Тривалість курсу

Тривалість курсу становить 3 дні.