Виробничий контур прикладного рішення «BAS ERP»

Ціна: 3 590,00

Очистити

Цілі курсу

Слухачі курсу мають можливість отримати такі навички:

 • освоїти основні функціональні можливості прикладного рішення «BAS ERP»;
 • отримати цілісне і правильне уявлення про базові принципи функціонування елементів програми та взаємозв’язків між ними;
 • здобути та закріпити базові навички роботи з функціоналом прикладного рішення;
 • познайомитися з принципами роботи функціоналу підсистеми «Виробництво та ремонти».

В рамках курсу розглядаються оперативні виробничі операції та їх відображення у фінансовому обліку (формування собівартості випущеної продукції).

Аудиторія курсу

Курс орієнтований на користувачів, які знайомі з методиками обліку виробничих операцій.

Для успішного навчання на цьому курсі слухачі повинні мати навички роботи в конфігурації або попередньо прослухати один з курсів:

Програма курсу

Згорнути все | Розгорнути все

 1. Модель управління виробництвом в програмі
  1. Призначення підсистеми «Управління виробництвом»
  2. Загальна схема
  3. Два рівня управління виробництвом
  4. Методики управління виробництвом
  5. Виробничі операції
 2. Старт роботи з підсистемою
  1. Налаштування параметрів підсистеми
  2. Нормативно-довідкова інформація
  3. Введення початкових залишків
 3. Планування виробництва і забезпечення потреб
  1. Замовлення на виробництво
  2. Параметри забезпечення
  3. Процес забезпечення
  4. Графік виробництва
  5. Маршрутні листи
 4. Відображення виробничих операцій
  1. Оперативний облік у виробництві
  2. Схема роботи з розпорядженням на виробництво
  3. Схеми роботи без розпоряджень на виробництво
  4. Звітність
 5. Операції перероблення сировини та матеріалів
  1. Облік виробничих операцій давальця (передача в перероблення)
  2. Облік виробничих операцій переробника (надходження в перероблення)
  3. Облік витрат і формування собівартості
  4. Класифікація витрат
  5. Реєстрація та розподіл виробничих витрат
  6. Особливості оперативного обліку у виробництві
 6. Управління ремонтами об’єктів експлуатації
  1. Функціональні можливості підсистеми
  2. Інформація про об’єкти експлуатації
  3. Нормативи експлуатації об’єктів і ремонтів
  4. Облік показників експлуатації
  5. Управління ремонтами
  6. Звітність
 7. Тренінг
 8. Практикум

В процесі навчання слухач:

 • ознайомиться з основними об’єктами конфігурації в контексті відображення виробничих операцій і ремонтів, та їх призначенням;
 • навчиться знаходити їх в інтерфейсі та застосовувати в процесі роботи;
 • отримає уявлення про взаємозв’язки між підсистемами типового рішення;
 • засвоїть методику забезпечення виробництва матеріалами та напівфабрикатами;
 • навчиться працювати з документами, які застосовуються для оформлення виробничих операцій з випуску продукції, передачі матеріалів і робіт у виробництво, відображення підрядного вироблення співробітників тощо;
 • ознайомиться з принципами обліку та розподілу виробничих витрат для формування собівартості продукції;
 • ознайомиться з принципами планування та управління ремонтною діяльністю;
 • засвоїть порядок введення нормативно-довідкової інформації, яка потрібна для управління виробничою діяльністю;
 • ознайомиться з порядком ведення нормативно-довідкової інформації за допомогою звітів.

Тривалість курсу

Тривалість курсу — 3 дні з 10-00 до 17-00, з перервами на обід та каву.