Виробничий контур прикладного рішення “BAS ERP”

Ціна: 3 590,00

Очистити

Цілі курсу:

Слухачі курсу мають нагоду досягти наступних цілей:

 • засвоїти основні функціональні можливості прикладного рішення “BAS ERP”;
 • набути цілісне та правильне розуміння базових принципів функціюнування елементів програми та взаємозв’язків між ними;
 • здобути і закріпити базові навички роботи з функціоналом прикладного рішення;
 • ознайомитися з технологією роботи з функціоналом підсистеми “Виробництво та ремонти”.

В межах курсу розглядаються оперативні виробничі операції та їх відображення у фінансовому обліку (формування собівартості випущенної продукції).

Аудиторія курсу:

Курс орієнтовний на користувачів, які знайомі з методиками обліку виробничих операцій.

Для успішного навчання на курсі слухачі повинні мати навички роботи в конфігурації або попередньо прослухати один із курсів:

 • Загальний огляд підсистем прикладного рішення “BAS ERP”
 • Оперативний контур прикладного рішення “BAS ERP”

Програма курсу

1.Модель управління виробництвом в системі

 • Призначення підсистеми “Управління виробництвом”
 • Загальна схема
 • Два рівні управління виробництвом
 • Методики управління виробництвом
 • Виробничі операції

2.Старт роботи з підсистемою

 • Налаштування параметрів підсистеми
 • Нормативно-довідкова інформація
 • Введення початкових залишків

3. Планування виробництва і забезпечення потреб

 • Замовлення на виробництво
 • Параметри забезпечення
 • Процес забезпечення
 • Графік виробництва
 • Маршрутні листи

4. Відображення виробничих операцій

 • Оперативний облік у виробництві
 • Схема роботи з розпорядженням на виробництво
 • Схеми роботи без розпоряджень на виробництво
 • Звітність

5. Операції переробки сировини і матеріалів

 • Облік виробничих операцій давальця (передача в переробку)
 • Облік виробничих операцій переробника (надходження в переробку)
 • Облік витрат і формування собівартості
 • Класифікація витрат
 • Реєстрація та розподіл виробничих витрат
 • Особливості оперативного обліку у виробництві

7. Управління ремонтами об’єктів експлуатації

 • Функціональні можливості підсистеми
 • Інформація про об’єкти експлуатації
 • Нормативи експлуатації об’єктів та ремонтів
 • Облік показників експлуатації
 • Управління ремонтною діяльністю
 • Звітність

8.Тренінг

9.Практикум

В процесі роботи слухач:

 • ознайомиться з основними об’єктами конфігурації щодо відображення виробничих операцій та ремонтів, та їх призначенням;  навчиться знаходити їх в інтерфейсі і застосовувати в процесі роботи;
 • отримає уявлення про взаємозв’язкі між підсистемами типового рішення;
 • засвоїть методику забезпечення виробництва матеріалами і напівфабрикатами;
 • навчиться працювати з документами, які використовуються для оформлення виробничих операцій із випуску продукції, передачі матеріалів і робіт у виробництво, відображення відрядного виробітку співробітників тощо;
 • ознайомиться з принципами обліку та розподілу виробничих витрат для формування собівартості продукції;
 • ознайомиться з принципами планування та управління ремонтною діяльністю;
 • засвоїть порядок введення нормативно-довідкової інформації, яка потрібна для управління виробничою діяльністю;
 • ознайомиться з порядком ведення нормативно-довідкової інформації за допомогою звітів.

Тривалість курсу

Тривалість курсу – 3 дні. З 10-00 до 17-00 з перервами на обіди та каву.